Gestió de Projectes Culturals i de Divulgació

Nusos gestiona, coordina i participa en la programació de les activitats culturals, divulgatives i formatives de centres com Museus, Centres d’Interpretació del Patrimoni Natural, Centres de Recerca, Entitats d'Estudi i Conservació de la natura o afins.

Compta amb un equip de professionals interdisciplinars per tal de garantir la major eficàcia en les fases de tot el projecte: proposar, dissenyar, executar i avaluar.

Es tenen en compte indicadors de seguiment per garantir la gestió del servei en un entorn d’economia, eficàcia, eficiència, efectivitat, excel·lència i equitat.

gestio

 

 

Alguns Projectes Realitzats