Creació i Disseny d'Activitats Educatives

Les activitats que Nusos dissenya pretenen que el participant adquireixi coneixements científics per tal d'explicar i entendre els fenòmens de l'entorn quotidià i a la vegada capacitar-lo per actuar en coherència amb el medi en el què vivim.

Així doncs, el paper de les emocions i els valors tenen un paper clau en l'adquisició dels nous coneixements.

Els trets distintius de les nostres activitats són el rigor, l'ús de simulacions i models, la participació, i el foment de l'observació i la deducció.

Plantat

 

 

Alguns Projectes Realitzats: