Cooperativisme i Responsabilitat Social

En tant que cooperativa:  

Som una empresa basada en les persones, establint relacions d’igual a igual entre nosaltres i fomentant la participació de tots en la gestió i la vida de la cooperativa. La nostra activitat empresarial es regeix pels principis cooperatius en un entorn d’economia, eficàcia, eficiència, efectivitat, excel·lència i equitat.
Invertim en la formació de les persones sòcies per tal de fomentar el creixement de l’empresa, la innovació en els nostres serveis i productes i el benefici que aportem a la societat.

Fomentem l'ocupació estable i tenim voluntat de permanència, alhora que afavorim l’economia local.

Vetllem per la satisfacció professional del soci treballador tenint en compte les seves expectatives professionals i conciliant la vida laboral i familiar. Fomentem el bon clima de treball i el reconeixement de la feina feta. Potenciem l’autonomia i la presa de decisions amb responsabilitat i coherència amb els principis i valors de la cooperativa.

La comunicació transparent i eficient és una estratègia clau per aconseguir la implicació i participació en la presa de decisions de la vida cooperativa.

Assumim la nostra responsabilitat d’explorar i implementar estratègies per millorar els processos i productes minimitzant els efectes ambientals. Prenem coma eina de treball el “compromís ciutadà per la sostenibilitat de Barcelona” i per això en som signants.

Agenda21 Balanç social Balanç social