Missió i Valors

Nusos. Activitats científiques i culturals, SCCL és una cooperativa constituïda el 2003 especialitzada en l'educació científica i l'educació per a la sostenibilitat.

El principal objectiu de Nusos és facilitar l’accés al coneixement científic als ciutadans amb la voluntat de potenciar la creació d’un autèntic esperit crític, basat en el coneixement i obert a la realitat social i cultural que ens envolta.

Per tal que el ciutadà esdevingui capaç d’actuar davant els nous reptes que se’ns plantegen en el context de la sostenibilitat, cal que aquest conegui els fenòmens socials que han succeït al llarg de la història, lligats alhora a un context de desenvolupament del coneixement tecnològic i científic.

A Nusos treballem en projectes d’educació científica en diversos àmbits, ja siguin institucions culturals i/o de recerca, entitats conservacionistes, centres educatius, etc. Oferim la nostra expertesa didàctica i científica per al disseny de projectes de divulgació i educació en diferents formats: tallers didàctics, activitats participatives, visites guiades, exposicions, conferència, assessorament didàctic, tasques de documentació, etc.

Els nostres valors són:

  1. El compromís: amb les persones i la tasca que desenvolupem.

  2. El rigor: treballem en termes d’eficiència i eficàcia per tal d’assolir els nostres objectius professionals.

  3. La democratització del coneixement: fomentem una societat basada en el coneixement capaç d’adoptar un criteri que la guii en la seva acció responsable.

  4. La formació:  facilitem la formació dels socis i treballadors, per tal que tots puguin contribuir de forma eficaç al seu desenvolupament personal, al de la cooperativa i al de la col·lectivitat.

Nusos és membre del grup cooperatiu ECOS i forma part de la XES (Xarxa d'Economia Solidària). Alhora és una entitat federada a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i és sòcia de Coop57, Serveis financers ètics i solidaris els valors dels quals subscriu i observa.

federacióXES ecos