Descobrim històries d'aigua

Dissenyem una activitat de lleure infantil per a Cosmocaixa en el marc de l'Any Internacional de la Cooperació en l'esfera de l'aigua.

Els recursos d’aigua dolça del nostre planeta estan distribuïts de forma desigual, i en molts territoris estan disminuint, alhora que augmenta la seva demanda. Estem consumint més aigua de la que pot restituir-se de forma natural, tot generant un dèficit hídric. És a dir, una situació en la qual no hi ha aigua de qualitat satisfactòria i en quantitat suficient per atendre les necessitats humanes i ambientals. Actualment, una de cada 7 persones al món no té accés a aigua potable, i gairebé el 40% de la població mundial no disposa de sistemes de sanejament de les aigües residuals.

A més a més, als impactes sobre el cicle hidrològic derivats de d’aquesta explotació, s’hi afegeixen els efectes del canvi climàtic. Tot això condueix a unes previsions no gaire esperançadores. Per aquest motiu,creiem que és imprescindible dur a terme projectes educatius que obrin la porta a nous escenaris de futur.

El 2013 ha estat declarat any internacional de la Cooperació en l’esfera de l’aigua per l’Assemblea General de les Nacions Unides. En aquest marc, Nusos dissenya per a Cosmocaixa Històries plenes d’aigua,una activitat educativa per a casals d’estiu i centres de lleure. La proposta pretén donar a conèixer als infants de 3 a 6 anys les diferents realitats pel que fa a la disponibilitat i l’ús de l’aigua al món.

histories aigua

AMUNT

 

La XES publica l'informe del Balanç Social 2011

Aquest passat mes de març la Xarxa d'Economia Solidària ha fet públic l’informe agregat del balanç social referent a l’exercici 2011. El balanç és l’eina creada per a valorar la implicació de les entitats vinculades a la Xarxa, respecte a certs paràmetres, en quant a l’actuació social dins les organitzacions i en l’entorn professional i laboral. Els àmbits avaluats són: democràcia, compra i inversió ecosocial, igualtat, sostenibilitat, participació comunitària, qualitat laboral i qualitat professional.

Algunes de les dades més rellevants d’aquest exercici són que 43 entitats l’hem realitzat i que un 63% som cooperatives de treball i societats laborals.  Totes juntes generem una xifra de quasi 28,5 milions d’euros i més de 30.500 persones tenim alguna vinculació amb alguna de les organitzacions del BS2011. Es destaca que les dones treballadores hi tenim una presència elevada i que el percentatge de càrrecs ocupats per dones és quasi paritari. A més les persones treballadores mostrem un nivell de satisfacció i benestar respecte al treball a les nostres organitzacions molt elevat. Per últim, es destaca un elevat nivell de satisfacció dels clients de les entitats de l’economia social i solidària respecte a la qualitat del treball desenvolupat per aquestes.

Podeu consultar l’informe complet del 2011 i anteriors al web així com consultar el resultat del nostre primer balanç social, que vàrem publicar al post del nostre bloc.

AMUNT

 

La formació per a mestres sobre canvi climàtic i fenologia estrena l’aula ambiental del Bosc de Turull.

El recent inaugurat equipament d’educació ambiental de la ciutat de Barcelona, l’aula ambiental del Bosc de Turull, va ser l’espai que va acollir el seminari formatiu “Canvi climàtic i ocells” per a mestres de primària impartit per l'equip de Nusos.

La primavera lluïa aquella tarda d’abril: els rajos de sol feien goig, els insectes voleiaven les flors i els ocells engrescaven el bosc amb el seu cant. El context va ser immillorable per la descoberta de les espècies vegetals i animals del bosc.

Com autèntics naturalistes, vàrem recol·lectar dades com ara el nombre de flors per peu i espècie vegetal, el nombre d’insectes actius, o el nombre d’individus per cada espècie d’ocell detectada.

Les dades recollides van ser projectades en gràfiques i els mestres en van imaginar la seva evolució, un exercici creatiu i alhora didàcticament potent per copsar les idees prèvies de l’alumnat. L'exercici ens va permetre aproximar-nos al concepte de fenologia.

A través del joc i les propostes didàctiques de “La Caixa del temps. Migració i canvi climàtic” es va fer evident la relació entre canvi climàtic i cicle vital dels organismes. El joc de la migració dels ocells va exemplificar d’una manera distesa aquesta interdependència entre el cicle biològic de les aus i les variables climàtiques. D’altra banda, el joc “Salut per l’atmosfera” va posar sobre la taula una manera original i amena de treballar l’estat dinàmic dels gasos de l’atmosfera, posant de manifest la interdependència entre les activitats humanes i l'entorn.

agenda21

La formació suposa una aposta de l’oficina tècnica de l’Agenda21 Escolar per tal de dinamitzar l’ús dels materials didàctics “La Caixa del temps. Migració i canvi climàtic”, que es troba a disposició de les escoles al Servei de Documentació d’Educació Ambiental de l’Agenda21. 

Esperem que després d’aquest espai formatiu, el Bosc de Turull s’ompli d’escoles de Barcelona per fer un seguiment fenològic dels éssers vius i així participar de la proposta que Nusos i SEO/BirdLife han posat a l’abast de les escoles.

Si voleu saber més informació sobre els materials podeu llegir l’article “El canvi climàtic arriba a les escoles de Catalunya”, o bé contactar amb nosaltres  a nusos@nusos.net.

AMUNT

 

Nusos surt a la palestra

Aquest hivern l’equip de nusos hem visitat diferents aules tot exposant la nostra aposta educativa a un públic molt divers, receptiu i obert.

En el marc d’una sessió sobre la pràctica laboral dels educadors en un curs d’educació ambiental organitzat pel COAMB (Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya), l’Eli Miralles va exposar la nostra raó de ser  i el vincle que entenem que té l’educació científica en el camí de la sostenibilitat i la seva significativitat en el context actual. Alhora va posar sobre la taula com s’entén el paper de l’educador a la cooperativa: el compromís, la participació i responsabilitat en la tasca que du a terme.

L’assignatura “Educació, Sostenibilitat i Consum” dels graus de Pedagogia i Educació Social de la UAB va ser l’escenari on la Carme Garcia i l’Eli Miralles van exposar la sintonia de l’economia social i solidària amb l’educació per la sostenibilitat. D’aquesta manera es va exposar als alumnes de Grau la necessitat de tirar endavant projectes coherents tant en la forma com en el contingut, i així és com ho hem volgut a Nusos, una empresa cooperativa reflex del model de societat que volem. Com a exercici pràctic es va treballar la importància de la implicació i la participació democràtica en l’empresa de projectes comunitaris sostenibles.

La feina feta en el disseny d’activitats educatives amb un nou model didàctic durant aquests dos darrers anys al Museu Blau es va presentar de la mà de la Teresa López als alumnes del grau d’educació primària de la UAB, en el context de l’assignatura “ Valors educatius de la ciència dins i fora de l'aula”. Aquesta primera part teòrica va finalitzar amb una sessió pràctica al Museu Blau, que en Josep Bonil, coordinador de l’assignatura, va anomenar “dissabte a tope”. En aquest espai els futurs mestres van compartir un espai de reflexió, caos i emergència didàctica amb la mateixa Teresa López, en Carles Crespo, la Greta Boix, la Raquel Jiménez i la Núria Abellan, totes elles educadores a Nusos, per tal de dissenyar uns itineraris didàctics al museu seguint el model didàctic mostrat.

Compartir experiències i aprenentatges amb futurs companys de professió, a part de ser un deure amb el que ens agrada correspondre, ens ha suposat una experiència molt estimulant. Participar-hi ens permet explicitar allò que volem ser i fer, incorporar discurs i generar reflexió de manera introspectiva per tal de millorar la nostra tasca.

AMUNT

 

Eufòria a l'equip i filogènia d'Eufòrbies

L’abril del 2013 va acabar una etapa molt important de la meva carrera: vaig defensar la tesis doctoral. Aquesta etapa va començar l’octubre del 2007, quan vaig obtenir una beca FPI del Ministerio de Ciencia e Innovación per començar la tesis doctoral a l’Institut Botànic de Barcelona, centre mixt entre el CSIC i l’Ajuntament de Barcelona. Tot i haver tingut alguna experiència prèvia dins el camp de la recerca aquest fou un pas endavant cap a la formació investigadora de la qual he gaudit i he après moltíssim, tot i que molts moments també han estat durs.

La tesi, titulada “Estudis filogenètics i filogeogràfics de la tribu Cardueae i el gènere Euphorbia” ha estat un període d’aprenentatge en molts sentits ja que m’ha permès formar-me tant al laboratori, practicant tècniques d’extracció de DNA i seqüenciació molecular, com a nivell d’anàlisi estadístiques, utilitzant diversos mètodes informàtics per investigar l’evolució d’aquests dos grans grups de plantes tan nombrosos i complexes. També ha estat una oportunitat per viatjar i conèixer altres maneres de treballar, als EUA i a Madrid. Alhora he tingut la sort de recol·lectar jo mateixa les mostres utilitzades durant la investigació, i el fet de veure les plantes in situ, m’ha fet estimar-les encara més, observant com creixen, el seu estat de conservació, la seva fenologia, etc.

euphorbia

A part de la formació científica també he extret un gran creixement personal pel fet de treballar valors com el rigor, la perseverança, la superació personal i la creativitat alhora de superar nous reptes.

El darrer any i mig ha estat especialment feixuc ja que ja no tenia beca i he estat compatibilitzant la feina a Nusos SCCL, com a educadora, i l’escriptura de la tesi. Tot i així, el contacte amb les escoles i el disseny de les activitats al Museu de Ciències Naturals han estat una font de motivació i creativitat, per tal de connectar la ciència bàsica amb els escolars.

En aquesta nova etapa a Nusos, crec que una de les feines més boniques que he pogut fer és motivar la vocació científica als joves,  engrescar-los a fer-se preguntes sobre el món que ens envolta i desenvolupar el seu esperit crític vers allò que es publica entorn a la ciència als mitjans.

Laia Barres Gonzalez.